Platforma: Znanstveni centar izvrsnosti za bioprospecting mora BIOPROCRO  (studeni, 2015)

Bioprospecting – istraživanje i razvoj znanja o održivom korištenju i upravljanju biološkim resursima.

Projekt: Prijava na ograničeni poziv za ZCI projekte – ERDF-EU fond:

 • Bioprospecting Jadranskog mora (Odluka o financiranju 20. 09.2017.; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava stupio na snagu 05.10 2017.; provedba projekta 1.11.2017.)
 • Odobren iznos bespovratnih sredstava: 36,941.965,46 kn (predujam 11,082.589, 64 kn)

Horizon 2020: PerformFISH: odobren – ožujak, 2017

 • Call H2020-SFS-2016-2017, RIA
 • Sustainable Food Security – Resilient and resource- efficient value chains
 • WP – Boosting Fish Health at all Life Cycles Stages (Diagnostic Techniques and Challenges; Medicines, Biocides and Bioactive Substances)

INTERREG-ADRION 2014-2020: BIO-ECOnomy Research Driven Inovation – BIOECO-RDI: odobren 2017.

 • potpora razvoju inovacijskog sustava, međunarodno umrežavanje u cilju razvoja inovacijskih procesa, kreiranje strateških pravaca razvoja reginalne bioekonomije – Jadransko-Jonska regija.

ZCI – BioProCro platforma okuplja hrvatske istraživačke skupine koje istražuju bioaktivne spojeve izolirane iz morskih organizama u hrvatskom dijelu Jadrana.

Projektni partneri

Opći cilj

Jačanje kapaciteta Centra izvrsnosti za Bioprospecting mora kroz provođenje vrhunskih interdisciplinarnih istraživanja u području biotehnologije mora s ciljem dobivanja biološki aktivnih molekula poželjnih svojstava za primjenu u farmaceutskoj, prehrambenoj i kozmetičkoj industriji.
Pretraga  novih izvora     >>>    Razvoj novih produkata.

Specifični ciljevi

 • Selekcija staništa, procjena biološke i kemijske raznolikosti (Nacionalna genomska, genska i proteomska baza Jadranskog mora, Nacionalna banka prirodnih spojeva)
 • Razvoj novih protokola za ekstrakciju, izolaciju, pročišćavanje i obogaćivanje biomolekula
 • Screening biološkog potencijala – procjena djelotvornosti i primjenjivosti ekstrahiranih molekula u potencijalnim industrijama
 • Scale-up optimizacija – od laboratorija u pilot skali do procesa industrijskih razmjera; unaprijediti i poboljšati sustave u kultiviranju različitih morskih vrsta, (spužvi, algi, bakterija…)
 • Sigurnost – rješavanje pravnih pitanja vezanih za sigurnost pristupa morskim resursima,
 • Suradnja/sinergija – između istraživačkih institucija i biotehnoloških tvrtki
 • Stimuliranje timova za nalaženje dodatnih izvora financiranja
 • Stručna razmjena znanja kroz poticanje radionica, skupova, patenti, publikacije

Korisnik projekta

Institut Ruđer Bošković - Zavod za kemiju materijala, Zavod za organsku kemiju i biokemiju, Zavod za molekularnu biologiju

Institut Ruđer Bošković

Partneri projekta

Sveučilište u Splitu

Sveučilište u Zagrebu

Sveučilište u Osijeku

Sveučilište u Rijeci